english

Gradimo najviši neboder u Hrvatskoj

TEAM d.d. glavni je izvođač radova na trenutno najvećem gradilištu u Zagrebu -  poslovno stambenom kompleksu VMD kvart.

Kompleks se sastoji od šest nadzemnih volumena: dva poslovna tornja od 14 i 26 etaža,  dvije stambene zgrade od 9 etaža ispod kojih se nalaze podzemne garaže u tri odnosno četiri etaže ispod poslovnog dijela i dvije poslovne jednokatnice.

Specifičnost tehnologije izgradnje, kratak rok izvođenja radova i visoka kvaliteta radova samo su neki od izazova koji su postavljeni pred nas, a koji su uspješno svladani.

Posebni izazov je gradnja najvišeg nebodera kako u Zagrebu tako i u Hrvatskoj. Neboder je smješten unutar novoizgrađenog kompleksa VMD kvart koji se nalazi u samom centru grada Zagreba (neposredno iza autobusnog i željezničkog kolodvora) u Strojarskoj ulici.

Radovi na armirano - betonskoj  konstrukciji nebodera započeli su u studenom 2013., a planirani završetak radova je kolovoz 2014. Na objektu svakodnevno radi 50-ak TEAM-ovih djelatnika raspoređenih u dvije smjene.

Konstrukcija poslovnog tornja sastoji se od armirano-betonske jezgre i stupova te prednapetih stropnih ploča i greda. Tehnologija izvođenja stropnih ploča sa čeličnim kablovima koji se u ovisnosti o postignutoj tlačnoj čvrstoći betona prednapinju, omogućila je skidanje oplate stropnih ploča tri dana nakon betoniranja. Uz povoljne vremenske uvjete, etaža od 850 m2,  izvodi se u 7 radnih dana.

Trenutno se izvode radovi na 19. katu, a neboder  već sada  svojom visinom dominira gradom.


Kako bi se radovi na konstrukciji pravovremeno izveli bilo je potrebno odraditi kvalitetnu pripremu projekta u smislu osiguranja svih potrebnih ljudskih resursa, opreme i mehanizacije. Budući da se radovi odvijaju na velikim visinama, bilo je potrebno riješiti problem vertikalnog transporta, kako opreme i materijala tako i samih radnika. Svježi beton se prilikom ugradnje vertikalno prenosi na dva načina – manje količine u posudama za beton koje prenosi toranjska dizalica, te cjevovodom unutar samog objekta koji je priključen na stabilnu pumpu u prizemlju koja ima snagu ispumpati beton do visine od 130 m. Zidna oplata se priprema u podnožju objekta prema točno izrađenim planovima oplate i toranjskim dizalicama podiže na objekat. Oplata stropnih ploča prilikom demontaže se izvlači na posebnu platformu koja izlazi 6 metara izvan objekta, te se prebacuje toranjskim dizalicama na etažu iznad na koju ju je potrebno montirati. Da bi se ovo omogućilo toranjske dizalice moraju "rasti" zajedno s objektom,  pa će isti doseći visinu od preko 100 m.

Budući da toranjske dizalice  ne mogu biti slobodnostojeći na takvoj visini isti su sidreni na armirano-betonsku konstrukciju.

Vertikalni transport radnika odvija se pomoću gradilišnog dizala smještenog unutar objekta.  Kako bi se omogućilo izvođenje radova na fasadi, oko objekta je montirana zaštitna platforma u širini od 3 metra. Ista je prvi puta montirana na stropnoj ploči iznad 10. kata i premješta se na svaku drugu etažu kako objekt  napreduje.

Ovakva organizacija radova omogućila je da se cijelo gradilište svede na tek 2300 m2  (ukupna tlocrtna površina cijelog VMD kompleksa iznosi 10000 m2) i nesmetano funkcioniranje već dovršenih objekata kompleksa.  Radovima na projektu rukovodi voditelj projekta Matija Čehulić, dipl.ing.građ. dok su voditelji gradilišta Zoran Đurić, mag.ing.građ. i  Kristijan Sirc, građ.teh.