english

Otvoren stečajni postupak

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Trgovački sud u Varaždinu

Varaždin, Braće Radić br. 2.

 

 

 

 

R E P U B L I K A      H R V A T S K A

 

R   J   E   Š   E   NJ   E

 

              TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, po sucu toga suda Hugu Wedemeyeru, kao stečajnom sucu, u stečajnom predmetu povodom prijedloga predlagatelja ALENKE POLANEC, iz Strahoninca, Marka Kovača br. 2, OIB: 82191462685, za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom TEAM d.d. iz Murskog Središća, Rudarska br. 1, OIB: 78374990082, 31. ožujka 2016. godine,

 

r i j e š i o       j e

 

            I/ Otvara se stečajni postupak nad stečajnom dužnikom TEAM d.d. iz Murskog Središća, Rudarska br. 1, OIB: 78374990082, s danom 31. ožujka 2016. godine u 15,00 sati.

 

            II/ Za stečajnog upravitelja imenuje se TOMISLAV ĐURIČIN, iz Varaždina, Dravska poljana br. 1, OIB: 01733609458.

 

            III/ Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka na e-oglasnoj ploči ovoga suda prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju : TOMISLAVU ĐURIČINU, iz Varaždina, Dravska poljana br. 1, u skladu sa čl. 129. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 71/15., dalje : SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 kuna na žiro-račun državnog proračuna broj : IBAN: HR 12 1001 0051 8630 00160, model HR64 5045-3574-22038016.

 IV/ Pozivaju se razlučni vjerovnici da pisanim putem obavijeste stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava i to u roku od 60 dana od dana objave rješenja na e-oglasnoj ploči ovoga suda (čl. 129. st. 1. SZ-a, a u svezi sa čl. 258. SZ-a).           

       Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet, odnosno, pravo na koje se njihovo izlučno pravo odnosi (čl. 129. st. 1., a u svezi sa čl. 258. SZ-a).

 

 V/ Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

 

           VI/ Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine - ispitno ročište određuje se za dan 12. srpnja 2016.  godine  u  9,00 sati  kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić br. 2, soba broj 222, drugi kat.

            Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se 12. srpnja 2016.  godine  u 9,30  sati.

 

VII/ Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovoga suda, radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.

 

VIII/ Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se i to :

 

a)Općinskom sudu u Čakovcu, te se nalaže zemljišno-knjižnom odjelu da izvrši upis zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u zemljišnim knjigama i to za slijedeće čestice :

 

- kat. čest, 1134/26/1/2, zk.ul 6758E, poduložak 1-21,  poduložak 88, k.o. Čakovec (izlučno pravo Raiffesen leasing Zagreb),

 

-kat. čest . 406/1, zk.ul. 5501, k.o. Čakovec (založno pravo u korist RBA i HBOR-a),

 

-kat. čest. 405/1, zk.ul. 5502, k.o. Čakovec (založno pravo u korist RBA i HBOR-a),    

 

-kat. čest 169/1, zk.ul. 11E, poduložak 1, poduložak 2, poduložak 3, poduložak 23, poduložak 24 , k.o. Čakovec (založno pravo u korist RBA i HBOR-a),

 

-kat. čest. 1134/26/1/2, zk.ul. 6758E, poduložak 26, poduložak 29, poduložak 31, poduložak 32, poduložak 39, poduložak 40,  poduložak 41, poduložak 42, poduložak 43, poduložak 44, k.o. Čakovec

 (ovršni postupak pred OS Čakovec u tijeku - založno pravo u korist Matrex d.o.o.),

 

-kat. čest 41/110, 41/111, 41/112, zk.ul. 808, k.o. Šenkovec

(ovršni postupak pred OS Čakovec u tijeku - založno pravo u korist Matrex d.o.o.),

 

-kat.čest 694/1, zk.ul. 2513, k.o. Mursko Središće (založno pravo u korist RBA i HBOR),

 

-kat.čest 691/1, zk.ul. 2579 k.o. Mursko Središće (založno pravo u korist RBA i HBOR),

 

-kat.čest 694/4, zk.ul. 2542, k.o. Mursko Središće (založno pravo u korist RBA i HBOR),

 

-kat.čest 694/5, zk.ul. 2542, k.o. Mursko Središće (založno pravo u korist RBA i HBOR),

 

-kat.čest 691/2, zk.ul. 2832, k.o. Mursko Središće,

 

-kat.čest 643, zk.ul.  2577, k.o. Mursko Središće,

 

-kat.čest 698/1, zk.ul. 2591, k.o. Mursko Središće (založno pravo u korist RBA i HBOR),

 

-kat.čest 699/1, zk.ul. 2791 k.o. Mursko Središće (založno pravo u korist RBA i HBOR).

 

b)Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, te se nalaže zemljišno-knjižnom odjelu Sesvete, da izvrši upis zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u zemljišnim knjigama i to za slijedeće čestice :

 

-kat. čest 3661/9,zk.ul. 15, poduložak 619, poduložak 620, poduložak 518, k.o. Sesvete Novo,

 

-kat. čest 1307/2, zk.ul., 24159 k.o. Resnik, suvlasništvo 944/4878,

 

-kat. čest 1307/3, zk.ul., 24634 k.o. Resnik, suvlasništvo 1317/9756,

 

-kat. čest 1307/4, zk.ul., 24158 k.o. Resnik, suvlasništvo 891/4870,

 

kat. čest 1307/6, zk.ul., 24437 k.o. Resnik, suvlasništvo 307/2016.

 

c)Općinskom sudu u Puli, te se nalaže zemljišno-knjižnom odjelu Buje, da izvrši upis zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u zemljišnim knjigama i to za slijedeće čestice :

 

-kat.čest. 397, zk. ul 2625, poduložak 3, poduložak 4, k.o. Buje (založno pravo u korist RBA i HBOR),

 

-kat. čest. 566/3, zk.ul. 635, k.o. Buje,

 

-kat. čest. 1130/9, 1130/10, 1131/13, zk.ul. 3002, k.o. Buje,

 

-čest.zgr. 638, zk.ul. 2683, k.o. Buje,

 

-kat. čest. 2787/2, zk.ul. 5681, k.o. Umag (založno pravo u korist RBA i HBOR),

 

-kat. čest. 2787/3, zk.ul. 4981, k.o. Umag,

 

-kat. čest. 2344/1, zk.ul. 5681, k.o. Umag (založno pravo u korist RBA i HBOR),

 

-kat. čest. 2777/4, zk.ul. 5252, poduložak 4, poduložak 5, poduložak 7, poduložak 25, poduložak 33, poduložak 46, poduložak 51, k.o. Umag (založno pravo u korist RBA ).