english

Prodaja namještaja i opreme Triangl TEAM d.d. u stečaju

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 20. prosinca 2016


OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA1) Prodaje se kao cjelina namještaj i oprema Triangl u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:


R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

1

6657

AUDIO CENTRALA STAXAUDIO RC1 SA ZVUČNICIMA

1

kom

3.000

3.000

2

6511

HLADNJAK GORENJE RBI 4091 W

1

kom

300

300

3

2981

PROTUPOŽARNI NAMJEŠTAJNI TREZOR TIP 119 TR 5 EN

1

kom

800

800

4

2982

PROTUPROVALNA PROTUPOŽARNA BLAGAJNA I-40, K

1

kom

1.500

1.500

5

6649

STALAK ZA BICIKLE TIP 603

1

kom

600

600

6

7145

PANEL ZAVJESA /I KAT/

1

kom

350

350

7

7146

PANEL ZAVJESA /I KAT/

1

kom

350

350

8

7147

PANEL ZAVJESA /II KAT/

1

kom

350

350

9

7148

PANEL ZAVJESA /II KAT/

1

kom

350

350

10

7149

PANEL ZAVJESA /II KAT/

1

kom

350

350

11

7150

PANEL ZAVJESA /II KAT/

1

kom

350

350

12

7151

PANEL ZAVJESA /III KAT/

1

kom

350

350

13

7152

PANEL ZAVJESA /III KAT/

1

kom

350

350

14

7443

PANEL ZAVJESA

1

kom

300

300

15

7444

PANEL ZAVJESA

1

kom

300

300

16

7445

PANEL ZAVJESA

1

kom

300

300

17

7446

PANEL ZAVJESA

1

kom

300

300

18

7447

PANEL ZAVJESA

1

kom

300

300

19

7448

PANEL ZAVJESA

1

kom

300

300

20

2387

KAZETA POKRETNA 42X57XH58 (G 321) SIVA

1

kom

250

250

21

2480

FOTELJA CALIS 90/73/H78 CRNA KOŽA

1

kom

900

900

22

2570

STOL RADNI 160X80 SA MET.NOGOM SIVI

1

kom

300

300

23

6596

FOTELJA 112 RADNA, KOŽA

1

kom

700

700

24

6598

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

25

6599

STOL RADNI ROKK 685 SA KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

26

6601

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

27

6602

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

150

150

28

6605

STOL ZA SASTANKE S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

2.400

2.400

29

6606

STOL POMOĆNI SA OTVORENIM ORMARIĆIMA

1

kom

850

850

30

6607

STOL OKRUGLI ZA SASTANKE 490

1

kom

700

700

31

6608

NASTAVAK KONFERENCIJSKI 464

1

kom

200

200

32

6609

STOL RADNI ROKK 513 S DVA LADIČARA

1

kom

1.200

1.200

33

6610

PULT RECEPCIJA, POKRETNI LADIČAR

1

kom

1.500

1.500

34

6622

VERTIKALNI SPOJNI ELEMENT PREGRADE, BOJA T.SIVA ROKK/931 3,4X3,4X108

1

kom

50

50

35

6623

PREGRADNI PANEL, BOJA LAVA ROKK/869

1

kom

150

150

36

6659

ORMAR DRVENI 1 /PRIZEMLJE/ SA KLIZNIM VRATIMA

1

kom

5.200

5.200

37

6660

ORMAR DRVENI 2 /KAT 1/ SA KLIZNIM VRATIMA

1

kom

4.700

4.700

38

6661

ORMAR DRVENI 2A /KAT2/ SA KLIZNIM VRATIMA

1

kom

4.700

4.700

39

6662

ORMAR DRVENI 3 /MANSARDA/ SA KLIZNIM VRATIMA

1

kom

4.700

4.700

40

6663

ORMAR DRVENI 4 /KAT1/ SA KLIZNIM VRATIMA

1

kom

5.000

5.000

41

6664

ORMAR DRVENI 4A /KAT 2/ SA KLIZNIM VRATIMA

1

kom

5.000

5.000

42

6665

ORMAR DRVENI 5 /KAT 1/ SA KLIZNIM VRATIMA

1

kom

6.000

6.000

43

6666

ORMAR DRVENI 5A /KAT2/ SA KLIZNIM VRATIMA

1

kom

6.000

6.000

44

6667

ORMAR DRVENI 6 /KAT 1/ SA KLIZNIM VRATIMA

1

kom

3.200

3.200

45

6668

ORMAR DRVENI 6A /KAT 2/ SA KLIZNIM VRATIMA

1

kom

3.200

3.200

46

6669

ORMAR DRVENI 7 /KAT 1/ SA KLIZNIM VRATIMA

1

kom

1.200

1.200

47

6670

ORMAR DRVENI 7A /KAT 2/ SA KLIZNIM VRATIMA

1

kom

1.200

1.200

48

6671

ORMAR DRVENI 8 /MANSARDA/

1

kom

1.700

1.700

49

6869

STOLICA GALASSIA-KONVERENCIJSKA

1

kom

130

130

50

6879

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

51

6880

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

52

6881

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

53

6882

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

54

6883

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

55

6884

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

56

6885

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

57

6886

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

58

6887

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

59

6888

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

60

6889

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

61

6890

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

62

6891

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

63

6892

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

64

6893

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

65

6894

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

66

6895

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

67

6896

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

68

6897

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

69

6898

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

70

6899

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

71

6900

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

72

6901

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

73

6902

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

74

6903

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

75

6904

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

76

6905

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

77

6906

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

78

6907

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

79

6908

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

80

6909

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

81

6910

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

82

6911

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

83

6912

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

84

6913

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

85

6914

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

86

6915

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

87

6916

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

88

6917

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

89

6918

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

90

6919

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

130

130

91

6933

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

92

6934

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

93

6935

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

94

6936

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

95

6937

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

96

6938

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

97

6939

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

98

6940

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

99

6941

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

100

6942

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

101

6943

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

102

6944

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

103

6945

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

104

6946

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

105

6947

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

106

6948

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

107

6949

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

108

6950

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

109

6951

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

110

6952

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

111

6953

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

112

6954

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

113

6955

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

114

6956

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

115

6957

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

116

6958

STOLICA RADNA L 02

1

kom

250

250

117

6975

STOL ROKK 508 "L"S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

118

6976

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

119

6977

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

120

6978

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

121

6979

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

122

6980

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

123

6981

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

124

6982

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

125

6984

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

126

6987

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

127

6990

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

128

6991

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

129

6992

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

130

6994

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

131

6996

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

132

6997

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

133

6999

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

134

7000

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

135

7002

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

136

7005

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

137

7006

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

1.000

1.000

138

7007

STOL ROKK 685 S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

139

7008

STOL ROKK 685 S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

140

7009

STOL ROKK 685 S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

141

7010

STOL ROKK 685 S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

142

7011

STOL ROKK 685 S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

143

7012

STOL ROKK 685 S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

144

7013

STOL ROKK 685 S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

145

7014

STOL ROKK 685 S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

146

7015

STOL ROKK 685 S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

147

7017

STOL ROKK 685 S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

148

7018

STOL ROKK 685 S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

149

7020

STOL ROKK 685 S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

150

7021

STOL ROKK 685 S KANALOM Z ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

151

7022

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

220

220

152

7025

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

220

220

153

7027

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

220

220

154

7028

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

220

220

155

7030

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

220

220

156

7034

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

220

220

157

7035

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

220

220

158

7038

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

159

7039

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

160

7040

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

161

7041

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

162

7042

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

163

7043

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

164

7044

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

165

7045

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

166

7046

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

167

7047

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

168

7048

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

169

7050

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

170

7051

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

171

7052

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

172

7053

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

173

7054

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

174

7055

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

175

7057

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

176

7058

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

177

7059

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

178

7060

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

179

7061

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

180

7062

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

181

7063

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

182

7064

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

183

7065

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

184

7066

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

185

7067

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

186

7068

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

187

7069

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

188

7070

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

189

7071

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

190

7072

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

191

7073

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

192

7074

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

193

7075

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

194

7076

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

195

7077

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

196

7078

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

197

7079

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

198

7080

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

300

300

199

7088

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

150

150

200

7121

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

30

30

201

7127

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

30

30

202

7128

STOL ZA SASTANKE S KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

2.000

2.000

203

7130

STOL POMOĆNI SA OTVORENIM ORMARIĆIMA

1

kom

700

700

204

7131

STOL POMOĆNI SA OTVORENIM LADICAMA

1

kom

700

700

205

7132

STOL POMOĆNI SA OTVORENIM ORMARIĆIMA

1

kom

700

700

206

7133

NASTAVAK KONFERENCIJSKI 464

1

kom

250

250

207

7134

VJEŠALICA STOJEĆA, CRNA BOJA, BEZ STALKA ZA KIŠOBRANE, 39X165

1

kom

150

150

208

7135

VJEŠALICA STOJEĆA, CRNA BOJA, BEZ STALKA ZA KIŠOBRANE, 39X165

1

kom

150

150

209

7136

VJEŠALICA STOJEĆA, CRNA BOJA, BEZ STALKA ZA KIŠOBRANE, 39X165

1

kom

150

150

210

7137

VJEŠALICA STOJEĆA, CRNA BOJA, BEZ STALKA ZA KIŠOBRANE, 39X165

1

kom

150

150

211

7138

VJEŠALICA STOJEĆA, CRNA BOJA, BEZ STALKA ZA KIŠOBRANE, 39X166

1

kom

150

150

212

7140

VJEŠALICA STOJEĆA, CRNA BOJA, BEZ STALKA ZA KIŠIBRANE, 39X166

1

kom

150

150

213

7184

FOTELJA CALIS 90/73/H78 CRNA KOŽA

1

kom

900

900

214

7185

FOTELJA CALIS 90/73/H78 CRNA KOŽA

1

kom

900

900

215

2994

Mini kuhinja Lesnina

1

kom

700

700

216

3

Ljestve metalne sklopive sa dva gazišta

1

kom

50

50

217

4

Koš za kišobrane crni

1

kom

40

40

218

7

Pokretni ormarić manji ladičar sivi

1

kom

180

180

219

8

Ormar sa dvokrilni sivi kancelarijski

1

kom

220

220

220

9

Koš za kišobrane crni

1

kom

40

40

221

10

Koš za smeće

1

kom

10

10

222

11

Koš za smeće

1

kom

10

10

223

12

Koš za smeće

1

kom

10

10

224

13

Koš za smeće

1

kom

10

10

225

14

Pokretni ormarić manji ladičar sivi

1

kom

180

180

226

15

Koš za smeće

1

kom

10

10

227

16

Koš za smeće

1

kom

10

10

228

17

Koš za smeće

1

kom

10

10

229

18

Koš za smeće

1

kom

10

10

230

19

Električna grijalica sa tri spirale

1

kom

120

120

231

20

Koš za smeće

1

kom

10

10

232

21

Koš za smeće

1

kom

10

10

233

22

Koš za smeće

1

kom

10

10

234

23

Koš za smeće

1

kom

10

10

235

24

Koš za smeće

1

kom

10

10

236

25

Koš za smeće

1

kom

10

10

237

26

Mini ljestve sa dva gazišta

1

kom

50

50

238

27

Koš za smeće

1

kom

10

10

239

28

Koš za smeće-inox

1

kom

10

10

240

29

Koš za smeće-inox

1

kom

10

10

241

30

Koš za smeće-inox

1

kom

10

10

242

31

Koš za smeće

1

kom

10

10

243

33

Koš za kišobrane crni

1

kom

40

40

244

34

Koš za smeće

1

kom

10

10

245

35

Koš za smeće

1

kom

10

10

246

36

Koš za smeće

1

kom

10

10

247

37

Koš za smeće

1

kom

10

10

248

38

Koš za smeće

1

kom

10

10

249

39

Koš za smeće

1

kom

10

10

250

40

Koš za smeće

1

kom

10

10

251

41

Koš za smeće

1

kom

10

10

252

42

Koš za smeće-inox

1

kom

10

10

253

43

Koš za smeće-inox

1

kom

10

10

254

44

Koš za smeće-inox

1

kom

10

10

255

45

Koš za smeće-inox

1

kom

10

10

256

46

Koš za smeće-inox

1

kom

10

10

257

47

Stol sivi polukružni, kancelarijski

1

kom

250

250

258

48

Stol sivi kancelarijski

1

kom

300

300

259

6600

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

200

200

260

6604

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

261

6862

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

262

6863

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

263

6864

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

264

6865

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

265

6866

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

266

6867

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

267

6868

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

268

6870

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

269

6871

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

270

6872

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

271

6873

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

272

6874

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

273

6875

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

274

6876

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

275

6877

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

276

6878

STOLICA GALASSIA-KONFERENCIJSKA

1

kom

120

120

277

6921

STOLICA RADNA L 02

1

kom

150

150

278

6922

STOLICA RADNA L 02

1

kom

150

150

279

6923

STOLICA RADNA L 02

1

kom

150

150

280

6924

STOLICA RADNA L 02

1

kom

150

150

281

6925

STOLICA RADNA L 02

1

kom

150

150

282

6926

STOLICA RADNA L 02

1

kom

150

150

283

6927

STOLICA RADNA L 02

1

kom

150

150

284

6928

STOLICA RADNA L 02

1

kom

150

150

285

6929

STOLICA RADNA L 02

1

kom

150

150

286

6930

STOLICA RADNA L 02

1

kom

150

150

287

6931

STOLICA RADNA L 02

1

kom

150

150

288

6932

STOLICA RADNA L 02

1

kom

150

150

289

6983

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

290

6985

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

291

6986

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

292

6988

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

293

7004

STOL ROKK 508 "L" S LADIČAROM I KANALOM ZA ELEKTRIČNE VODOVE

1

kom

800

800

294

7023

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

200

200

295

7024

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

200

200

296

7026

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

200

200

297

7029

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

200

200

298

7031

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

200

200

299

7032

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

200

200

300

7033

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

200

200

301

7036

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

1

kom

200

200

302

7049

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

250

250

303

7056

ORMARIĆ NISKI S VRATIMA

1

kom

250

250

304

7081

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

305

7082

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

306

7083

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

307

7084

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

308

7085

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

309

7086

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

310

7087

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

311

7089

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

312

7090

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

313

7091

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

314

7092

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

315

7093

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

316

7094

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

317

7095

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

318

7096

PREGRADNI PANEL ROKK 874

1

kom

50

50

319

7114

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

320

7115

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

321

7116

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

322

7117

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

323

7118

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

324

7119

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

325

7120

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

326

7122

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

327

7123

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

328

7124

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

329

7125

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

330

7126

BOČNA PREGRADA 119

1

kom

20

20

331

7143

PREGRADNI PANEL, BOJA LAVA ROKK/869

1

kom

80

80

332

4040

LADIČAR ROKK 186 POKRETNI

21

kom

150

3.150

 

 

 

 

 

Ukupno

155.4602) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđena cijena ne može biti manja od procijenjene vrijednosti. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.


3) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 30. prosincem 2016 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju cjeline Triangl “.


4) Za dogovor oko razgledavanja pokretnina molim upite poslati na mail [email protected].


5) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 13.siječnja 2017 godine.


6) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected].