english

Prodaja pokretnina - Resnik TEAM d.d. u stečaju

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 01. ožujka 2017

 

OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 

 

1) Prodaju se kao cjelina pokretnine kontejnerskog naselja Resnik u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

1

8116

KONTEJNERSKO NASELJE RESNIK (40 kontejnera+6sanitarnih)

1

kom

1.200.000

1.200.000

2

1432

ŠKRINJA-KONZERVATOR FH 40-2

1

kom

250

250

3

1462

STOLOVI I STOLICE U MENZI /KOMPL./

12

kom

360

4.320

4

1472

SUDOPER 1800 TRI KORITA-TRODJELNI

1

kom

1.500

1.500

5

1475

PEČENJARA PLINSKA NAGIBNA 40 LIT

1

kom

4.500

4.500

6

1623

HLADNJAK STOJEĆI

1

kom

250

250

7

1636

ŠTEDNJAK E 2704 W

1

kom

500

500

8

1923

KIPER-POLOVNI

1

kom

1.300

1.300

9

2968

ŠKRINJA FH 9333F

1

kom

250

250

10

5153

HLADNJAK 550L CC-551

1

kom

1.400

1.400

11

5154

HLADNJAK 550L CC-551

1

kom

1.400

1.400

12

7986

PERILICA RUBLJA WM-A10042

1

kom

300

300

13

95153

HLADNJAK 550L CC-551

1

kom

220

220

14

95154

HLADNJAK 550L CC-551

1

kom

220

220

15

99176

HLADNJAK 92,G,

1

kom

150

150

16

1710

KREVET METALNI razni

74

kom

110

8.140

17

1711

KREVET DRVENI

30

kom

130

3.900

18

1712

ORMAR DRVENI

1

kom

80

80

19

1713

STOL kancelarijski

1

kom

100

100

20

1715

STOLICA RESTORAN-4848

22

kom

60

1.320

21

2307

VJEŠALICA GIR 1704 CRNA LAKIRNA

1

kom

30

30

22

2447

VJEŠALICA drvena

4

kom

30

120

23

7155

STOL RADNI MET.NOG G 301 MET 80X80XH74 C

34

kom

120

4.080

24

1630

STALAŽE ZA ODLAGANJE POSUĐA-U INOXU- 2 KOM

2

kom

120

240

25

1634

SUDOPER INOX

1

kom

500

500

26

1635

KUHINJSKI ELEMENTI-INOX 2 KOM

2

kom

150

300

27

2131

POLICE ZA ARHIVU

2

kom

150

300

28

2795

STOLICA ŠKOLSKA

103

kom

50

5.150

29

458

Madrac za krevet

95

kom

150

14.250

30

R-343

Sivi konferencijski stolac

5

kom

150

750

31

459

Stol drveni s metalnim nogama 160/80

1

kom

120

120

32

460

Jastuci rabljeni

76

kom

15

1.140

33

461

Mala polica s ladicom

1

kom

80

80

34

R-350

Koš za smeće

1

kom

5

5

35

R-4040

Ladičar

1

kom

110

110

36

7266

Hladnjak

1

kom

200

200

37

462

Deke rabljene

40

kom

20

800

38

463

Ormar drveni

2

kom

120

240

39

464

Polica metalna

1

kom

80

80

40

465

Stalaža drvena

1

kom

150

150

41

466

Ormarić prva pomoć

1

kom

10

10

42

467

Plahte rabljene

120

kom

3

360

43

468

Inox kuhinjski stol sa prečkom

1

kom

150

150

44

469

Drvena vitrina

1

kom

180

180

45

470

Ormar drveni sa 4 vrata

1

kom

150

150

 

 

Ukupno

1.259.595

 

 

2) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od procijenjene vrijednosti. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.

 

3) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 10. ožujkom 2017 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju naselja Resnik “.

 

4) Za dogovor oko razgledavanje kontejnerskog naselja Resnik molim upite poslati na mail [email protected].

 

5) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 24. ožujka 2017 godine.

 

6) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected].