english

Prodaja pokretnina TEAM d.d. u stečaju


Karakteristike, opis stanja i procijenjena vrijednost vozila

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 21.studenog 2016

OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

1) Prodaje se kao cjelina postrojenje destilerije u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Postrojenje se sastoji od slijedeće opreme:

R.br Inv. broj Naziv dugotrajne imovine Količina Jed. Mjera Nadnevak nabave Jedinična cijena kn Procjena vrijednosti kn
1. 7483 DESTILERIJA 1 kom 09/09/2008 45.000 45.000
2. 7484 MJEŠALICA ELEKTRIČNA 100 U/MIN /ZA DESTILERIJU/ 1 kom 09/09/2008 2.200 2.200
3. 7485 PUMPA PUŽNA IZDVOJENA ZA UBACIVANJE KOMA U DESTILERIJU I PREBACIVANJE KOMA 6.830/13.970 L/H OBRTAJI MOTORA 488/998 U/MIN 1 kom 09/09/2008 2.800 2.800
4. 7486 USMJERIVAČ PLODOVA OD V2A SA PUŽEM 1 kom 09/09/2008 1.000 1.000
5. 7487 CRIJEVO /PVC/ SA ŽIČANOM SPIRALOM NW 50  20 METARA 1 kom 09/09/2008 400 400
6. 7488 PUMPA ZA IZBACIVANJE VRUĆEG KOMA TIP TGA INOX DN 80,INOX KUĆIŠTE AISI 304,MOTOR HP2 2.2 KW 1450 1/MIN 1 kom 09/09/2008 2.900 2.900
7. 7558 MLIN ZA VOĆE I POVRĆE 1 kom 16/10/2008 3.500 3.500
8. 7559 PREŠA ZA VOĆE I POVRĆE-HIDRAULIČKA /PACK/ 1 kom 16/10/2008 9.000 9.000
9. 7593 INOX POSUDA ZA RAKIJU ZR 320 1 kom 06/11/2008 800 800
10. 7594 INOX POSUDA ZA RAKIJU ZR 320 1 kom 06/11/2008 800 800
11. 7595 INOX POSUDA ZA RAKIJU ZR 320 1 kom 06/11/2008 800 800
12. 7596 INOX POSUDA ZA RAKIJU ZR 320 1 kom 06/11/2008 800 800
13. 7597 FILTER PLOČASTI B 200/20 C 1 kom 06/11/2008 1.500 1.500
14. 7598 PUNILICA SA 4 IZVODA STOLNA INOX 1 kom 06/11/2008 1.400 1.400
15. GS-3 Platna za prešu 20 kom 10 200
16. GS-4 Rešetke za prešu 17 kom 15 255
17. 7591 BAČVA OKRUGLA AGACIJA 250 LIT 1 kom 11/11/2008 300 300
18. 7592 BAČVA OKRUGLA AGACIJA 250 LIT 1 kom 11/11/2008 300 300
Ukupno 73.955

2) Prodaje se kao cjelina oprema gradilišta u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

R.br Inv. broj Naziv dugotrajne imovine Količina Jed. Mjera Jedinična cijena kn Procjena vrijednosti kn Napomena
1. 897 Kontejner mali "sanitarni" 1 kom 1.600 1.600
2. 898 Kontejner kancelarijski za gradilište 4 kom 4.500 18.000
3. 898 Kontejner kancelarijski za gradilište, oštećeni 2 kom 2.500 5.000 Oštećeno
4. 899 Konferencijski stolac sivi 1 kom 80 80 U kontejneru
5. 900 Stol drveni 80/80 1 kom 100 100 U kontejneru
6. 2030 Stol drveni 1 kom 100 100 U kontejneru
7. 901 Stol drveni uredski 1 kom 130 130 U kontejneru
Ukupno 25.010

3) Prodaje se kao cjelina imovina u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

R.br Inv. broj Naziv dugotrajne imovine Količina Jed. Mjera Jedinična cijena kn Procjena vrijednosti kn Napomena
1. 7385 SANDUCI ZA VOĆE DIM. 60X40X26 CM 14 kom 60 840
2. 7386 SANDUCI ZA VOĆE DIM. 60X40X16 CM 2 kom 60 120
3. 131 ALU bačva za pivo 50 l 4 kom 140 560
4. 132 ALU bačva za pivo 30 l 17 kom 80 1.360
5. 134 Boca za CO2 20 kg 2 kom 200 400
6. 135 Boca za CO2 30 kg 2 kom 300 600
7. 136 Boca za CO2 6 kg 1 kom 150 150
8. 140 Aparati za istakanje piva 3 kom 800 2.400
9. 141 Aparat za istakanje piva s postoljem-zeleni 1 kom 1.000 1.000
10. 142 Aparat za istakanje piva 1 kom 400 400
11. 143 Bačve za istakanje piva male 13 kom 80 1.040
12. 144 Kaca zelena plastična 500 l 5 kom 250 1.250
13. 145 Boce za pivo sa čepovima 0,5 l 95 kom 0,5 48
14. 146 Boce za pivo sa čepovima 1,0 l 54 kom 0,8 43
15. 160 Bačvica sa tri nastavka za priljučke 1 kom 140 140
Ukupno 10.351

4) Prodaju se vozila i radni strojevi stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet prodaje su slijedeća vozila i radni strojevi u vlasništvu stečajnog dužnika:

Šifra vozila Marka i tip vozila Broj šasije Stanje kilometara ili radnih sati Procijenjena vrijednost Godina proizvodnje
V2 HYUNDAI SONATA 2.0 DOHC KMHEU41BP7A382806 285364 28.000 kn 2007.
V3 HYUNDAI SONATA 2.0 GLS KMHEU41BP7A382670 341.479 35.000 kn 2007.
V5 RENAULT CLIO THALIA 1.4RN VF1LB030524626452 323125 5.200 kn 2001.
V6 TOYOTA COROLLA 1.8 VERSO NMTER16R20R035805 413574 21.000 kn 2004.
V8 ŠKODA OCTAVIA AMBIENTE 1.4 TMBCC21Z962135441 259757 17.300 kn 2005.
1867 UTOVARIVAČ BOBCAT 753 516220651 18.000 18.000 2000
81868 ROVOKOPAČKA RUKA 725 S  ZA MONT.NA BOBCAT TIP 753 / / 7.000 /

5) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od procijenjene vrijednosti. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.

6) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 02. prosincem 2016 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od procijenjene  vrijednosti. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju imovine TEAM d.d. u stečaju“.

7) Zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu dana 29.studenog i 01.prosinca od 10 do 11 sati na lokaciji u Murskom Središću, Rudarska 1.

8) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 16.prosinca 2016 godine.

9) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected].