english

Prodaja pokretnina TEAM d.d. u stečaju

 Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 25. ožujka 2018

 

OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 

 

1) Prodaju se kao cjelina pokretnine kontejnerskog naselja Resnik u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

1

8116

KONTEJNERSKO NASELJE RESNIK (40 kontejnera+6sanitarnih)

1

kom

1.200.000

1.200.000,00

277.940,34

2

1432

ŠKRINJA-KONZERVATOR FH 40-2

1

kom

250

250,00

57,90

3

1462

STOLOVI I STOLICE U MENZI /KOMPL./

12

kom

360

4.320,00

1.000,59

4

1472

SUDOPER 1800 TRI KORITA-TRODJELNI

1

kom

1.500

1.500,00

347,43

5

1475

PEČENJARA PLINSKA NAGIBNA 40 LIT

1

kom

4.500

4.500,00

1.042,28

6

1623

HLADNJAK STOJEĆI

1

kom

250

250,00

57,90

7

1636

ŠTEDNJAK E 2704 W

1

kom

500

500,00

115,81

8

1923

KIPER-POLOVNI

1

kom

1.300

1.300,00

301,10

9

2968

ŠKRINJA FH 9333F

1

kom

250

250,00

57,90

10

5153

HLADNJAK 550L CC-551

1

kom

1.400

1.400,00

324,26

11

5154

HLADNJAK 550L CC-551

1

kom

1.400

1.400,00

324,26

12

7986

PERILICA RUBLJA WM-A10042

1

kom

300

300,00

69,49

13

95153

HLADNJAK 550L CC-551

1

kom

220

220,00

50,96

14

95154

HLADNJAK 550L CC-551

1

kom

220

220,00

50,96

15

99176

HLADNJAK 92,G,

1

kom

150

150,00

34,74

16

1710

KREVET METALNI razni

74

kom

110

8.140,00

1.885,36

17

1711

KREVET DRVENI

30

kom

130

3.900,00

903,31

18

1712

ORMAR DRVENI

1

kom

80

80,00

18,53

19

1713

STOL kancelarijski

1

kom

100

100,00

23,16

20

1715

STOLICA RESTORAN-4848

22

kom

60

1.320,00

305,73

21

2307

VJEŠALICA GIR 1704 CRNA LAKIRNA

1

kom

30

30,00

6,95

22

2447

VJEŠALICA drvena

4

kom

30

120,00

27,79

23

7155

STOL RADNI MET.NOG G 301 MET 80X80XH74 C

34

kom

120

4.080,00

945,00

24

1630

STALAŽE ZA ODLAGANJE POSUĐA-U INOXU- 2 KOM

2

kom

120

240,00

55,59

25

1634

SUDOPER INOX

1

kom

500

500,00

115,81

26

1635

KUHINJSKI ELEMENTI-INOX 2 KOM

2

kom

150

300,00

69,49

27

2131

POLICE ZA ARHIVU

2

kom

150

300,00

69,49

28

2795

STOLICA ŠKOLSKA

103

kom

50

5.150,00

1.192,83

29

458

Madrac za krevet

95

kom

150

14.250,00

3.300,54

30

R-343

Sivi konferencijski stolac

5

kom

150

750,00

173,71

31

459

Stol drveni s metalnim nogama 160/80

1

kom

120

120,00

27,79

32

460

Jastuci rabljeni

76

kom

15

1.140,00

264,04

33

461

Mala polica s ladicom

1

kom

80

80,00

18,53

34

R-350

Koš za smeće

1

kom

5

5,00

1,16

35

R-4040

Ladičar

1

kom

110

110,00

25,48

36

7266

Hladnjak

1

kom

200

200,00

46,32

37

462

Deke rabljene

40

kom

20

800,00

185,29

38

463

Ormar drveni

2

kom

120

240,00

55,59

39

464

Polica metalna

1

kom

80

80,00

18,53

40

465

Stalaža drvena

1

kom

150

150,00

34,74

41

466

Ormarić prva pomoć

1

kom

10

10,00

2,32

42

467

Plahte rabljene

120

kom

3

360,00

83,38

43

468

Inox kuhinjski stol sa prečkom

1

kom

150

150,00

34,74

44

469

Drvena vitrina

1

kom

180

180,00

41,69

45

470

Ormar drveni sa 4 vrata

1

kom

150

150,00

34,74

 

 

Ukupno

 

 

 

1.259.595,00

291.743,55

 

 

2) Prodaju se kranovi stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet prodaje su slijedeći kranovi u vlasništvu stečajnog dužnika: 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena kn

1

1897

DIZALICA KRANSKA ARCOMET A 36 B S/N 36030254336 2800/850kg

1

kom

265.000,00

265.000,00

72.209,99

2

2973

DIZALICA INTRAKRAN MODEL IC-GRD52 IIUII 62M, JIB 52M,TIP LOAD 1150KG MAX.LOAD 6000KG KABINA SA STAND.OPREMOM, RADIO KOMANDE

1

kom

480.000,00

480.000,00

130.795,45

 

 

 

 

 

Ukupno

745.000,00

203.005,44

 

   

3) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od početne cijene. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.

 

4) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 06. travnjom 2018 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od početne cijene, zadnji dan za uplatu jamčevine je 06. travnja 2018. godine. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju pokretnina TEAM d.d. u stečaju “.

 

5) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 13. travnja 2018 godine.

 

6) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected]