english

Prodaja pokretnina TEAM d.d. u stečaju

 

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 03. rujna 2018

 

OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Prodaju se kao cjelina pokretnine restorana Pilka u Čakovcu u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 269.210,00 kn, prema popisu u prilogu.

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

 

 

 

 

 

Ukupno

269.210

269.210 

 

 

2) Prodaju se kao cjelina pokretnine u Spomen domu u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

1.

7414

PROJEKTOR ACER P1265

1

kom

1.500

1.500

1.500

2.

7860

PROJEKCIJSKO PLATNO GRANDVIEW S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

1

kom

120

120

120

3.

7862

KUĆNO KINO LG HT554TH 500W

1

kom

600

600

600

4.

 

Arhivska građa - dokumentacija i uzorci

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

Ukupno

2.220

2.220

 

3) Prodaju se kao cjelina pokretnine kuhinje Cimper u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 2.011,00 kn, prema popisu u prilogu.

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

 

 

 

 

 

Ukupno

2.011

2.011

 

4) Prodaju se kao cjelina pokretnine u upravi pogona Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 28.875,00 kn, prema popisu u prilogu.

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

 

 

 

 

 

Ukupno

28.875

28.875

 

5) Prodaju se kao cjelina pokretnine u bravariji u Murskom Središći u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

1.

544

Stol radni 80x180

1

kom

100,00

100,00

100,00

2.

545

Drvo otpadno 2 m3

1

kom

150,00

150,00

150,00

3.

546

Vatrogasni apart na kolicima 50 kg prah

1

kom

600,00

600,00

600,00

4.

547

Rezervoar za vodu 1000 l

1

kom

300,00

300,00

300,00

 

 

 

 

 

Ukupno

1.150,00

1.150,00

 

6) Prodaju se kao cjelina pokretnine pod nadstrešnicom u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

1.

763

IZO staklo raznih dimenzija

1

kpl

0

0

0

2.

764

Stalak za staklo veći

1

kom

500

500

500

3.

765

Stalak za staklo manji

1

kom

300

300

300

4.

766

Vatrogasni aparat 9 kg

1

kom

150

150

150

5.

767

Stalak za staklo manji

1

kom

300

300

300

6.

768

Metalna montažna stalaža, police drvene

1

kom

500

500

500

7.

769

PVC profili razni Dimex i Inoutic

1

kpl

120

120

120

8.

770

Zidne police za profile, l=180 cm

4

kom

120

480

480

9.

771

Zidne police za profile, l=115 cm

3

kom

100

300

300

10.

772

Plinska peć

5

kom

150

750

750

11.

773

Zidna polica za profile, l=210 cm

3

kom

180

540

540

12.

774

Skela pokretna

1

kom

220

220

220

13.

775

Vijci razni

36,8

kg

6

221

221

14.

776

Pajseri

15

kom

30

450

450

15.

777

Stol vrtni montažni 80x200

6

kom

80

480

480

16.

778

Stol vrtni montažni 50x220

2

kom

30

60

60

17.

779

Klupe sklopive 200x25

6

kom

15

90

90

18.

779-B

Viličar ručni

1

kom

300

300

300

19.

780

Kontejner Fe mrežasti 124x83x97

4

kom

50

200

200

20.

781

Sanduk metalni Doka

9

kom

100

900

900

21.

782

Alat za pakiranje

1

kom

100

100

100

22.

783

Crijeva vatrogasna razna sa mlaznicama

1

kpl

0

0

0

23.

784

Kalupi za kocke za beton 15x15

25

kom

50

1.250

1.250

24.

785

Kalupi za kocke za beton 20x20

11

kom

80

880

880

25.

786

Tačke

5

kom

20

100

100

26.

787

Šator veliki

1

kom

1.200

1.200

1.200

27.

788

Crijeva za ispumpavanje vode-razna

1

kom

0

0

0

28.

789

Stalaža metalna za profile l=380

1

kom

380

380

380

29.

790

Ljestve drvene razne "A"

4

kom

100

400

400

30.

791

Stalaža metalna za profile l=540 cm

1

kom

540

540

540

31.

792

"U" profil pocinčani 40x40x40

65

kom

15

975

975

32.

793

Savinuti pocinčani HV profil 45x10 mm

80

kom

12

960

960

33.

794

Cijev pocinčana 40x40x2 mm

16

kom

10

160

160

34.

795

Cijev pocinčana 12x30x2 mm

7

kom

6

42

42

35.

796

Fe box za plinske boce 87x171x205 cm

2

kom

150

300

300

36.

799

Sanduk za alat sa poklopcem

1

kom

80

80

80

37.

800

Sanduk za alat sa poklopcem

1

kom

50

50

50

38.

801

Stolica bravarska

3

kom

10

30

30

 

 

 

 

 

Ukupno

14.308

14.308

 

 

7) Prodaju se kao cjelina pokretnine na otvorenom prostoru u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

1

902

Mješalica za beton

6

kom

100

600

600

2

903

Nastavak za spuštanje šute (cijevi za otpadnu šutu)

13

kom

50

650

650

3

905

Kible razne

7

kom

80

560

560

4

906

Vilica za kran

3

kom

150

450

450

5

907

Korpa bagera

2

kom

200

400

400

6

911

Bravarske stolice - kozare

10

kom

60

600

600

7

914

Limena montažna baraka

6

kom

150

900

900

8

915

Stalak metalni za staklo

2

kom

150

300

300

9

916

Stalak za profile metalni

1

kom

350

350

350

10

917

Ogradni paneli puni

27

kom

50

1.350

1.350

11

918

Ogradni stupovi

26

kom

15

390

390

12

919

Ogradni paneli mrežasti

8

kom

20

160

160

13

920

Kompresor Mannesmann Demag

1

kom

800

800

800

14

921

Ograda mrežasta siva

12

kom

25

300

300

 

 

 

 

 

Ukupno

7.810

7.810

 

8) Prodaju se kao cjelina pokretnine u upravnoj zgradi u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 43.045,00 kn, prema popisu u prilogu.

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

 

 

 

 

 

Ukupno

43.045

43.045

 

 

9) Prodaju se kao cjelina pokretnine u hostelu u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 28.364,00 kn, prema popisu u prilogu.

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

 

 

 

 

 

Ukupno

28.364

28.364

 

 

10) Prodaju se kao cjelina pokretnine restorana Cimper u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 86.814,00 kn, prema popisu u prilogu.

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

 

 

 

 

 

Ukupno

86.814

86.814

 

 

11) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od početne cijene. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.

 

12) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 14. rujnom 2018 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od početne cijene, zadnji dan za uplatu jamčevine je 14. rujna 2018. godine. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju pokretnina TEAM d.d. u stečaju “.

 

13) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 26. rujna 2018 godine.

 

14) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected].