english

Povijest

TEAM d.d.

Već 24 godine smo aktivni na tržištu, uvijek s jasnim ciljem i vizijom, pošteno i kvalitetno raditi i graditi na dobrobit svih zainteresiranih. Stoga s ponosom nosimo slogan GRADITELJI S TRADICIJOM !

A sve je počelo (po mnogo čemu povijesne) 1991. godine kada je TEAM d.d., tvrtka za graditeljstvo i tehničke usluge osnovana kao trgovačko društvo s mješovitim kapitalom u gradu Čakovcu, u regiji Međimurje, u sjevernom dijelu Republike Hrvatske blizu granica sa Slovenijom i Mađarskom. Osnovala ga je mala skupina vlasnika s višegodišnim iskustvom u graditeljstvu. U početku, društvo je pretežno radilo elaborate procjene vrijednosti društvenih poduzeća koja su u postupku pretvorbe i privatizacije, da bi ubrzo krenulo na graditeljsko tržište s ciljem da se razvije djelatnost visokogradnje. Vodstvo tvrtke procijenilo je da upravo takva tržišna orijentacija pruža najširu razvojnu perspektivu s obzirom na potrebe tržišta, ali i s obzirom na velik broj kvalitetnih građevinara u Međimurju te iskustvo i tradicija koja je u toj djelatnosti stvorena posljednjih desetljeća. U prilog takvoj poslovnoj orijentaciji išla je i uska povezanost novoosnovane tvrtke s tvrtkom ENERGOPLAN iz Ljubljane iz Republike Slovenije. 

Usporedno s pojavljivanjem na domaćem graditeljskom tržištu (prvi ugovor zaključen je u Puli za preuređenje diskonta Sindicop) zbog zamiranja investicijske aktivnosti u Hrvatskoj prouzročene ratom, u suradnji sa slovenskim partnerom krenulo je i za poslom na inozemna gradilišta - u Rusiju, Ukrajinu i susjednu Sloveniju. Već u početnim godinama TEAM d.d. je na domaćim i inozemnim gradilištima zapošljavao više od stotinu radnika, čime je u vrlo kratkom roku prerastao u tvrtku srednje veličine. Takav razvoj pratili su i napori da se stvori efikasna organizacijska struktura tvrtke, sposobna realizirati ugovorene poslove, ali i stalno se prilagođavati dinamici i potrebama građevinskog tržišta. Nit vodilja kod toga bila je - uz jasnu poslovnu viziju i strategiju - želja za afirmacijom prepoznatljive tradicije međimurskog graditeljstva - poštivanje ugovorenih rokova, makar oni bili izuzetno kratki, kvalitetno izvedeni radovi i konkurentne cijene. Na tim temeljima u prvih nekoliko godina poslovanja TEAM d.d. je stvorio dobro organiziranu građevinsku operativu s oko 120 stručno osposobljenih i veoma mobilnih zaposlenika, a osnovano je i nekoliko tvrtki kćeri u pretežnom vlasništvu TEAM d.d., što je činilo osnovu operative, ali i financijske stabilnosti tvrtke. 

Uz značajne radove obavljene na gradilištima Rusije, Ukrajine, Slovenije i Njemačke, postupno su sve veći poslovi ugovoreni i izvođeni i na domaćem tržištu. Osim Međimurja, gdje je prosječno angažirana jedna četvrtina kapaciteta, sve se jasnije profiliralo stalno prisustvo TEAM-a na području Zagreba, koji posljednjih godina predstavlja lokaciju s najdinamičnijom investicijskom aktivnošću u Hrvatskoj, te u tradicionalnom odredištu međimurskih građevinara - Istri. Takvim tržišnim pozicioniranjem osiguran je kontinuitet proizvodne aktivnosti kroz zimske mjesece, što bitno pridonosi ekonomičnosti poslovanja, ali i stabilnosti tržišne pozicije tvrtke s obzirom na stalnu visoku investicijsku aktivnost na području Zagreba i početak oživljavanja građevinskog tržišta na području vodeće hrvatske turističke županije. 

Stabilnost u korištenju vlastite građevinske operative TEAM d.d. više godina osigurava i vlastita investicijska aktivnost kroz gradnju objekata poslovne i stambene namjene za tržište ili pak za potrebe vlastitog razvoja. S jedne strane, ta linija poslovne orijentacije omogućena je jačanjem vlastitih financijskih potencijala, a s druge ona povratno pridonosi daljnjem povećanju ekonomičnosti i profitabilnosti poslovanja tvrtke. 

Brze i dalekosežne promjene uvjeta kojima je izloženo poslovanje u Hrvatskoj - posebno onih generiranih završetkom Domovinskog rata i temeljnim promjenama finacijske regulative - izazvale su novu fazu organizacijskog prilagođavanja tvrtke. U sklopu TEAM d.d. u Murskom Središću formirani su proizvodni pogoni i to: pogon PVC i ALU stolarije, armirački pogon, bravarski pogon te pogon interijera kroz koji se vrše usluge izvedbe spuštenih stropova i pregradnih zidova od gips kartonskih ploča. Proizvodni pogoni su uglavnom ustrojeni kao jedinice koje kroz svoje proizvode prate poslovanje građevinskog dijela tvrtke i pokrivaju potrebe tvrtke za tim proizvodima na projektima koji se izvode diljem Hrvatske. 

U novo stoljeće tvrtka TEAM d.d. ušla je kao zrela tvrtka, tehnološki, organizacijski i kadrovski strukturirana za uspješno građenje i najsloženijih objekata, s jasnom pozicijom na tržištu, koja je izborena dugogodišnjim odgovornim izvršavanjem obveza prema investitorima, spremna i sposobna na brza prilođavanja tržišnoj dinamici. Tom cilju bez sumnje pridonosi uvođenje sustava kvalitete (2002.g.) prema normi ISO 9001:2000, te potvrda istog 2005., 2008. i 2011. godine. Tu nismo stali, nego smo stalnim unapređenjem naših poslovnih procesa u rujnu 2010. godine primili i certifikat ISO 90001:2008. Ti međunarodno priznati sustavi jamče visoku kvalitetu usluge i izgradnje, a također daju i jamac i argument više naručiteljima zašto je baš TEAM d.d. najpogodniji za izvođača njihovog projekta. 

U svom razvoju tvrtka je prošla put od jednog zaposlenih do današnjih tristotinjak zaposlenika, od kojih je njih 10 % visokoobrazovano što daje visoku razinu vlastite inženjerske „pameti“. Shodno svojoj odrednici da su ljudi najveće bogatstvo tvrtke, TEAM je tijekom godina puno ulagao u ljude i obrazovao velik broj kvalificiranih djelatnika na gradilištima, koji danas zajedno čine dobar, uhodan i kvalitetan tim koji je sprema i za najzahtjevnije građevinske projekte. Tvrtka, koja je prošla i punoljetnost,  u svojih je više od 21 godinu uspješnog rada izradila nekoliko stotina građevina raznih vrsta, od industrijske, stambene, poslovne, infrastrukturne, sakralne, kulturne do sportske namjene koji su svjedoci poznate TEAM-ove kvalitete građenja.

Tradicija, kvaliteta, referentnost izgradnje i fleksibilnost u poslovanju danas su glavni argumenti za dobivanje novih poslova u Hrvatskoj, ali i inozemstvu koje je sljedeći veliki cilj u TEAM-ovom poslovanju. Naime, uslijed krize koja je pogodila globalno tržište, značajno je smanjen obujam građevinskih poslova u Hrvatskoj, tako da TEAM od 2010. godine zajedno s partnerima ponovno kreće u izvoz svoga znanja i kapaciteta.